Overslaan en naar de inhoud gaan

PRIVACY POLICY MOONGRO EN COOKIESTATEMENT

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere privacy statements. Lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

1.  Algemeen
 
Moongro Recruitment bv, gevestigd op Schipholpoort 40 te Haarlem, hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens die via haar binnenkomen en gaat dan ook zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van haar gebruikers. Deze website(s) bevatten links naar de website(s) van onze partners en naar websites van derden. Moongro is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door onze klanten, partners of andere partijen.
 
Moongro raadt je aan deze privacy policy aandachtig door te nemen en indien je vragen of opmerkingen hebt contact op te nemen via service@moongro.com.
 
Deze privacy policy is onder meer van toepassing op de volgende website(s):
2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een persoon. Denk bijvoorbeeld aan: een naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, locatiegegevens, een e-mailadres of IP-adres.

3. Waarom verwerkt Moongro persoonsgegevens?

Moongro verzamelt persoonsgegevens met als doel haar diensten te kunnen verlenen (zodat we bijvoorbeeld contact met je te kunnen opnemen en kunnen bepalen of een vacature, stage of recruitment event bij jou past), om deze diensten zo goed mogelijk te laten functioneren, de werking van haar diensten te kunnen verbeteren en om statistieken te genereren. Daarnaast worden gegevens verzameld voor beveiligingsdoeleinden, en om efficiënt met de gebruikers van onze diensten te kunnen communiceren.  

 
4. Op basis van welke grondslag verwerkt Moongro persoonsgegevens?
 

Behalve dat Moongro persoonsgegevens verwerkt met jouw ondubbelzinnige toestemming, doet zij dit omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten op grond van de overeenkomst met jou als klant, en op grond van haar gerechtvaardigde belang bij de normale vervulling van haar bedrijfsprocessen.

Om van de diensten van Moongro (zoals werving en selectie en employer branding campagnes gebruik te kunnen maken is het dan ook noodzakelijk dat door jou persoonsgegevens zoals onderstaand beschreven staan kunnen worden verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens zal Moongro haar diensten niet (geheel) naar behoren kunnen verrichten.
 

5. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van:
 
Bezoekers en gebruikers van onze website(s) en app
 
Als je onze website(s) bezoekt of onze app gebruikt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website(s) of app gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website(s) of app te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

 De informatie verwerken we:
 
 • Met jouw toestemming
 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
 • Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp-ers, flexwerkers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen
 
Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen en employer branding.

De informatie verwerken we:

 
 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
 • In beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid kan geven. (Indien je jonger bent dan 16 jaar hebben wij de toestemming nodig van je ouders of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt).
 
Zakelijke relaties
 
We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten,(2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

De informatie verwerken we:
 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen; (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
 • Op grond van jouw toestemming.
Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als:
 • Je onze website(s) bezoekt of de app gebruikt
 • Je gegevens invult of achterlaat op onze website(s)
 • Je een account aanmaakt op de website(s) of via de app
 • Je je inschrijft op één van onze vestigingen
 • Je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.
En als wij dit niet direct van u hebben gekregen:
 • Van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om rekening te houden met jouw wens niet door ons benaderd te worden
 • Indien wij persoonlijke informatie ontvangen van, door jou opgegeven referentie contactpersonen
 • Als klanten, waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over je met ons delen of die jou aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst
 • Van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de leverancier afgesproken dat deze jou informeert en verwijst naar ons privacystatement.
Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?

Moongro B.V. kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;
 
 • Aan Moongro B.V. gelieerde ondernemingen
 • Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Moongro diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-,opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen)
 • Opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jou
 • Individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus
 • Derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op jouw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit
 • Pensioenfonds, indien van toepassing
 • Overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.
 • En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. Moongro B.V. heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Jouw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat jij daar een afdoende mate van bescherming hebt of waar Moongro B.V. of aan haar gelieerde ondernemingen passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van jouw gegevens te waarborgen. 

Je rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken
 • Rectificatie van je persoonsgegevens
 • Verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen
 • Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens
 • Overdracht van je gegevens.
In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen. Je kunt jouw verzoek richten aan service@moongro.com

6. beveiliging

Moongro B.V. doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Moongro B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico. De juiste werking en beveiliging van apps is alleen van toepassing wanneer het device, waar de app op is geïnstalleerd, voorzien is van de officiële versies van besturingssystemen van Google (Android) en Apple (iOS) die door ons worden ondersteund.

7. Wijzigingen

Moongro B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website(s) en via de app. We raden je aan het privacystatement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in oktober 2020.

8.  Coockies

Bezoekers en gebruikers van de website(s) of app

Als je onze website(s) bezoekt of onze app gebruikt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website(s) of de app gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website(s) of de app te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Deze informatie wordt verzameld in zogeheten cookies.
 
Een cookie is een klein bestandje dat wordt opgeslagen op je computer of telefoon. Moongro maakt onder meer gebruik van cookies om jouw voorkeuren te onthouden en om haar gebruikers te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen Moongro tevens onder meer in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze gebruikers.
 

Cookie verzameling uitschakelen

Het is mogelijk je browser zo in te stellen dat je geen cookies ontvangt. Wel kan het in dat geval zo zijn dat je van bepaalde diensten van Moongro geen of gedeeltelijke geen gebruik kunt maken of dat onze website(s) en app minder goed werken.

Cookies van derden

Via onze platformen worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

Welke cookies gebruiken wij?

 

 • Functionele of noodzakelijke cookies
 • Functionele of noodzakelijke cookies helpen de platformen van Moongro naar behoren te functioneren.


Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
 

 • Bepaalde gegevens die jij achterlaat op ons platform, worden onthouden en opgeslagen;
 • Het geven van een melding bij een niet afgeronde inschrijving op de talentpool;
 • Je browserinstellingen worden opgeslagen, zodat je onze platformen optimaal op jouw beeldscherm kunt bekijken;
 • Een gelijkmatige belasting van de platformen, waardoor die functioneel en bereikbaar blijft;
 • Het opsporen van mogelijk misbruik of mogelijke problemen in onze platformen, door bijvoorbeeld opeenvolgende mislukte aanmeldpogingen.
 

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van    onze platformen door de gebruikers. Door website(s)gebruik te meten kunnen we onze platformen blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

Wij gebruiken met behulp van derden analytische cookies om het platformgebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze platformen kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze platformen voortdurend geoptimaliseerd worden. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

 

 • Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
 • Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van je computerscherm en welk apparaat je gebruikt;
 • Vanaf welke pagina je op onze platformen bent gekomen;
 • Wanneer en hoe lang je de platformen bezoekt of gebruikt;
 • Of je gebruik maakt van functionaliteiten van de platformen. Bijvoorbeeld het inschrijven op de talentpool, het gebruik van advertenties of het opslaan van favorieten;
 • Welke pagina’s je bezoekt in onze platformen;

   Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:

 
 • Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze platformen;
 • Het meten van de tijdsduur per bezoek;
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze platformen bezoekt.
 
Social media cookies van derden

Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media website(s) mogelijk maken.

Denk hierbij aan een YouTubefilmpje bij een vacature, de mogelijkheid om een vacature te delen via Social Media of te delen op je eigen profiel.

Hoe werken social media cookies van derden?

Social media cookies worden door de social media website(s) zelf geplaatst. Wanneer je in onze platformen een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je een pagina van onze platformen wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen website(s) s)  daarover geven. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:website(s)

 
 • Facebook
 • Google+ / YouTube
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest

Advertentiecookies

In onze platformen zie je promoties en advertenties van onszelf en van derden. Ook op website(s) van derden kun je onze advertenties tegen komen. Om deze promoties en advertenties relevant te houden maken wij gebruik van cookies. De advertentiecookies maken het mogelijk dat:

 
 • Wij kunnen bijhouden welke advertenties je al hebt gezien;
 • Wij kunnen bijhouden hoe vaak je een advertentie al hebt gezien;
 • Wij kunnen voorkomen dat je steeds dezelfde te zien krijgt;
 • Wij kunnen bijhouden of je op de advertenties klikt;
 • Wij kunnen bijhouden of je converteert nadat je een advertentie hebt gezien of hierop hebt geklikt;
 • Wij jouw online surf-, zoek-, en sollicitatiegedrag kunnen combineren ongeacht van welk apparaat je gebruik maakt;
 • Wij door het combineren van deze kenmerken jouw advertentie-interesses vaststellen en de advertenties die we aan je tonen in onze platformen en op website(s) van derden hierop kunnen afstemmen.
 
Advertentienetwerken en mediabureaus fungeren als tussenpersoon voor webwinkels en adverteerders. De advertentiecookies van deze partijen maken het mogelijk dat:
 
 • We advertenties van derden aan je kunnen tonen;
 • Onze advertentiepartners jouw voorkeuren bij Moongro kunnen combineren met informatie die zij verzamelen bij jouw bezoek aan andere website(s).
 
Voor de cookies die deze partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij je naar de verklaringen op de website(s) van deze partijen. Omdat de verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, raden wij je aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen. De volgende partijen plaatsen op onze webwinkel cookies:
 
 • Google
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • VWO
 • Hotjar
 • Keyword-Hero
 • SE Ranking

Laatst bekeken, favorieten, interesse en personalisatie cookies

Wij hebben dagelijks enorm veel vacatures op onze website(s) en willen je graag op weg helpen. Bijvoorbeeld door je te wijzen op vacatures die voor jou interessant zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld op basis van je eerdere bezoeken aan onze platformen ongeacht met welk apparaat dat was. We kijken dan naar cookies en je IP-adres, maar ook naar wat je eerder bij ons bezocht en je interesses die we kennen doordat we jou daarnaar gevraagd hebben. Deze informatie combineren wij om een beeld te krijgen van jouw interesses en voorkeuren waarop de platformen voor jou kunnen worden aangepast.

De interesse cookies maken het mogelijk dat:

 
 • We in onze platformen jouw online surf-, zoek-, en sollicitatiegedrag kunnen combineren ongeacht met welk apparaat je de platformen bezoekt;
 • We door het combineren van jouw surfgedrag, jouw voorkeuren en interesses vaststellen en aanbiedingen en aanbevelingen in onze platformen hierop kunnen afstemmen;
 • We via onze platformen aanbiedingen en aanbevelingen aan je kunnen tonen op basis van jouw interesses en de combinatie van je surf-, zoek-, en sollicitatiegedrag;
 • Wij op basis van je surfgedrag gerichte aanbiedingen en aanbevelingen kunnen tonen op website(s) van derden.
 
9. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
 
Moongro slaat persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk. Dit betekent concreet dat de volgende persoonsgegevens van kandidaten normaliter maximaal [4 jaar] worden opgeslagen. Gegevens van klanten en prospects worden normaliter maximaal 6 jaar opgeslagen. 

Dat betekent:

 
Kandidaten (indien je (nog) niet voor Moongro B.V. hebt gewerkt
 
Jouw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor Moongro B.V. hebt gewerkt. Je krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven.

Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je jezelf uitschrijven via de Moongro Talentpool, door je account te verwijderen. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Moongro B.V.. Jouw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden) in verband met claimrisico’s. In deze afgeschermde omgeving zijn jouw gegevens enkel beschikbaar voor Moongro B.V. onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd.

indien je voor Moongro B.V. werkt/hebt gewerkt

 
Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Moongro B.V..

Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je dit aangeven in de Moongro Talentpool of bij jouw contactpersoon. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Moongro B.V.. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Jouw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Moongro B.V. onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou;

 
 • Naam en contactgegevens
 • Functie
 • Gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt of vertegenwoordigt
 • Gegevens om een goede zakelijke relatie met je kunnen onderhouden
 • Gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten.
 
Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens

wij verzamelen jouw gegevens om;

 
 • De overeenkomst met jou te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen
 • Het jou te kunnen communiceren
 • Een goede zakelijke relatie met jou te onderhouden, om
 • Je aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten
 • Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je hiervoor hebt aangemeld (opt-in)
 • Om te kunnen factureren
 • Om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen
 • Om jou en/of jouw collega’s toegang te verstrekken tot de portal en het accountbeheer in te regelen
 • Voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken)
 • Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn
 • Onze dienstverlening te verbeteren.
 
Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

opdrachtgevers met een account in de mijn omgeving

Persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na de laatste plaatsing. 
 
Versie oktober 2020